top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatelem webu je studiokuponow.com

2. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

 •   Prostřednictvím informací zadávaných dobrovolně do formulářů.

 • Prostřednictvím souborů cookie uložených v koncových zařízeních (tzv. „cookies“).

 •   Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu wix.com  

3. Informace ve formulářích.

 •   Služba shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

 • Web může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa)

 • Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím osobám jinak než se souhlasem uživatele.

 • Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit množinu potenciálních zákazníků, evidovaných Provozovatelem webu v registru vedeném Generálním inspektorem ochrany osobních údajů.

 •   Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro zpracování požadavku na službu nebo obchodního kontaktu.

 • Údaje uvedené ve formulářích mohou být předány subjektům, které technicky poskytují určité služby - zejména se to týká předávání údajů o vlastníkovi registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (především Síť vědecko-akademických počítačů jbr - NASK), platebních služeb nebo jiných subjektů, se kterými Provozovatel stránek v tomto ohledu spolupracuje.

4. Informace o cookies.

 •   Web používá soubory cookie.

 •   Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

 • Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je provozovatel Webu.

 1.   Soubory cookie se používají pro následující účely:

  •   vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

  •   udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;

  •   určení profilu uživatele za účelem zobrazení reklamních materiálů, které jsou shodné s tímto profilem, zejména síť Google.

 2.   Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.

 3.   Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

 4.   Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách. 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou využívat i inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem Webu.

 5.   Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí těchto společností, abyste se dozvěděli o pravidlech používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics

 6.   Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá webovou stránku. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce.

 7.   Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace odvozené z cookies pomocí nástroje:  

 8.   Informace o některých chováních uživatelů podléhají protokolování ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží pouze ke správě webových stránek a k zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.

 9.   Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Kromě toho lze uložit následující:

  •   čas příchodu dotazu,

  •   čas odeslání odpovědi,

  •   název stanice klienta - identifikace prováděná protokolem HTTP,

  •   informace o chybách, které se vyskytly při implementaci HTTP transakce,

  •   URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (odkaz doporučujícího uživatele) – pokud byla Webová stránka otevřena prostřednictvím odkazu,

  •   informace o prohlížeči uživatele,

  •   Informace o IP adrese.

 10.   Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními lidmi procházejícími web.

 11.   Výše uvedené údaje slouží pouze pro účely správy serveru.

 12.   Poskytování dat

 13.   Údaje jsou zpřístupňovány externím subjektům pouze v mezích povolených zákonem.

 14.   Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.

 15.   Provozovatel může být požádán o poskytnutí informací shromážděných Webem oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

bottom of page