top of page

STATUT

1. Web vlastní legální polská společnost s číslem NIP: 5130263427, REGON: 384865739

2. Tato Pravidla definují pravidla pro použití materiálů umístěných na portálu a jednotlivými uživateli.

3. Jednotlivý uživatel, který chce využívat naše služby, musí být starší 18 let.  Lidé, kteří toto pravidlo poruší, budou z naší strany navždy odstraněni.

4. Informace obsažené na našich webových stránkách jsou pouze názory a analýzy soukromých osob.

5. Reklamace Plateb přijímáme písemně na e-mailovou adresu: studiokuponow@gmail.com a měla by obsahovat: e-mailovou adresu plátce, číslo platby, částku platby, příjmení a jméno majitele bankovního účtu (platební karty ), datum platby.

6. Web si vyhrazuje právo reklamaci odmítnout.

7. Předpisy jsou platné od okamžiku zveřejnění, po vstupu na webové stránky jsou automaticky akceptovány uživatelem.

8. Produkty jsou zasílány v digitální podobě prostřednictvím e-mailu.

9. Přístup k materiálům na webu může být poskytnut pouze osobám, které individuálně a dobrovolně požádají o použití materiálů na základě zakoupeného předplatného. Odkup je dobrovolný a nese riziko ztráty.

10. Majitel stránek si vyhrazuje právo na změny pravidel. V případě změn bude vlastník webu neprodleně informovat uživatele.

bottom of page