top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľom webovej stránky je studiokuponow.com

2. Stránka plní funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

 •   Prostredníctvom informácií zadávaných dobrovoľne do formulárov.

 • Prostredníctvom súborov cookie uložených v koncových zariadeniach (tzv. „cookies“).

 •   Zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu wix.com  

3. Informácie vo formulároch.

 •   Služba zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne.

 • Webová stránka môže ukladať aj informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa)

 • Údaje vo formulári nie sú sprístupnené tretím osobám inak ako so súhlasom užívateľa.

 • Údaje uvedené vo formulári môžu predstavovať množinu potenciálnych zákazníkov, evidovaných Prevádzkovateľom stránky v registri vedenom Generálnym inšpektorom ochrany osobných údajov.

 •   Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad na vybavenie servisnej požiadavky alebo obchodného kontaktu.

 • Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané subjektom, ktoré technicky poskytujú určité služby - najmä sa to týka odovzdávania informácií o vlastníkovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén (predovšetkým Vedecká a akademická počítačová sieť jbr - NASK), platobné služby alebo iné subjekty, s ktorými Prevádzkovateľ Stránky v tejto súvislosti spolupracuje.

4. Informácie o súboroch cookie.

 •   Web používa cookies.

 •   Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie stránok webovej stránky. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

 • Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Webovej stránky.

 1.   Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

  •   vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

  •   udržiavanie relácie Používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu;

  •   určenie profilu užívateľa za účelom zobrazenia reklamných materiálov, ktoré sú zhodné s týmto profilom, najmä sieť Google.

 2.   Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.

 3.   Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webovej stránky môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať súbory cookie. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehliadača.

 4.   Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach. 8. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom Webovej stránky.

 5.   Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste sa dozvedeli o pravidlách používania súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

 6.   Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používateľ používa webovú stránku. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na danej stránke.

 7.   Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ môže prezerať a upravovať informácie odvodené zo súborov cookie pomocou nástroja:  

 8.   Informácie o niektorých správaní používateľov podliehajú prihlasovaniu do serverovej vrstvy. Tieto údaje slúžia iba na administráciu webovej stránky a na zabezpečenie čo najefektívnejších služieb poskytovaných hostingových služieb.

 9.   Prehliadané zdroje sú identifikované URL adresami. Okrem toho je možné uložiť nasledovné:

  •   čas príchodu dopytu,

  •   čas odoslania odpovede,

  •   názov stanice klienta - identifikácia vykonaná protokolom HTTP,

  •   informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas implementácie HTTP transakcie,

  •   URL adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz sprostredkovateľa) – ak bola Webová stránka prístupná cez odkaz,

  •   informácie o prehliadači používateľa,

  •   Informácie o IP adrese.

 10.   Vyššie uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi ľuďmi, ktorí si prehliadajú webovú stránku.

 11.   Vyššie uvedené údaje slúžia len na účely správy servera.

 12.   Poskytovanie údajov

 13.   Údaje sú sprístupnené externým subjektom len v medziach povolených zákonom.

 14.   Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa sprístupňujú len so súhlasom tejto osoby.

 15.   Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť informácie zhromaždené Webovou stránkou oprávneným orgánom na základe zákonných žiadostí v rozsahu vyplývajúcom zo žiadosti.

bottom of page