top of page

ŠTATÚT

1. Webovú stránku vlastní legálna poľská spoločnosť s číslom NIP: 5130263427, REGON: 384865739

2. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania materiálov zverejnených na portáli a jednotlivými užívateľmi.

3. Jednotlivý používateľ, ktorý chce využívať naše služby, musí mať viac ako 18 rokov.  Ľudia, ktorí porušia toto pravidlo, budú z našej strany navždy odstránení.

4. Informácie uvedené na našej webovej stránke sú len názormi a analýzami súkromných osôb.

5. Reklamácie Platieb prijímame písomne na e-mailovú adresu: studiokuponow@gmail.com a mala by obsahovať: e-mailovú adresu platiteľa, číslo platby, sumu platby, priezvisko a meno majiteľa bankového účtu (platobnej karty ), deň platby.

6. Internetová stránka si vyhradzuje právo reklamáciu zamietnuť.

7. Pravidlá sú platné od momentu zverejnenia, po vstupe na webovú stránku sú automaticky akceptované používateľom.

8. Produkty sú zasielané v digitálnej podobe prostredníctvom e-mailu.

9. Prístup k materiálom na stránke môže byť udelený len osobám, ktoré individuálne a dobrovoľne požiadajú o použitie materiálov na základe zakúpeného predplatného. Odkúpenie je dobrovoľné a nesie so sebou riziko straty.

10. Majiteľ webovej stránky si vyhradzuje právo na zmeny pravidiel. V prípade zmien bude vlastník webu bezodkladne informovať používateľov.

bottom of page